Käyttöehdot

Tämän Cadmatic-verkkokauppa-alustan (jäljempänä “palvelu”) tarjoaa Cadmatic Oy (Y-tunnus: 0614265-9 / osoite: Linnankatu 52 A, 20100 Turku) ja Cadmatic EAC Oy (Y-tunnus: 14456076 / osoite: Heikinkatu 7, 48100 Kotka), jotka kumpikin ovat Suomen lain mukaan perustettuja julkisia osakeyhtiöitä (jäljempänä yhdessä ”me” tai ”yritys”).

Tämän palvelun kautta yrityksen asiakas (jäljempänä ”asiakas”) voi ostaa tilauksen, joka antaa Asiakkaalle oikeuden käyttää Cadmatic-ohjelmistoa (jäljempänä ”ohjelmisto”) sovituksi ajanjaksoksi (jäljempänä ”tilaus”). Kaikki palveluun liittyvät maksut näkyvät asiakkaalle Palvelussa ennen tilauksen tekemistä.

Yritys voi käyttää kolmansia osapuolia toimimaan yrityksen puolesta myynnissä, ylläpidossa tai muissa palveluun liittyvissä asioissa sopimuksen mukaisesti (jäljempänä “valtuutettu jälleenmyyjä”).

Yrityksestä ja asiakkaasta voidaan käyttää myös yhteisnimitystä ”osapuolet” ja yksittäin nimitystä ”osapuoli”.

1.              YLEISTÄ

1.1.   Käyttämällä tätä palvelua ja/tai ohjelmistoa tai rekisteröitymällä palveluun asiakas ja yritys tekevät oikeudellisesti sitovan sopimuksen, joka sisältää nämä käyttöehdot ja hallitsee palvelun ja ohjelmiston käyttöä (jäljempänä ”sopimus”).

1.2.   Yritys pidättää oikeuden muuttaa sopimusta yksipuolisesti. Yritys ilmoittaa asiakkaalle muutoksista sähköpostilla tai palvelun kautta. Muutokset tulevat voimaan 14 päivää ilmoituksen jälkeen. Käyttämällä palvelua muutosten jälkeen asiakas hyväksyy muutokset oikeudellisesti sitoviksi.

1.3.   Oikeus käyttää palvelua on riippuvainen seuraavista asioista: (i) asiakkaalla on oikeudellinen pätevyys käyttää palvelua ja (ii) mikään sovellettava laki ei kiellä asiakasta käyttämästä palvelua.

1.4.   Jos asiakas on oikeushenkilö, asiakkaan edustaja käyttää palvelua asiakkaan (jäljempänä ”käyttäjä”) puolesta luomalla palveluun tilin (jäljempänä ”tili”) ja tekemällä tilauksen tilin kautta. Asiakas yksin on vastuussa käyttäjiensä toiminnasta. Jos asiakas on kuluttaja, on asiakas ainoa tilin käyttäjä ja yksin vastuussa asiakkaan toiminnasta tilillä ja palvelussa.

2.              OHJELMISTO

Tietoja ohjelmistosta:

2.1.   Ohjelmisto on tarkoitettu helpottamaan yritykseltä tilauksen ohjelmiston käyttöä varten hankkivan asiakkaan räätälöityjä 3D-pohjaisia suunnittelu-, tekniikka- ja tiedonhallintatarpeita. Tässä sopimuksessa ohjelmisto tarkoittaa kaikkia yrityksen ohjelmistotuotteiden virallisia versioita, joihin asiakas on hankkinut käyttöoikeuden.

2.2.   Yritys tarjoaa useita erilaisia ohjelmistoja, jotka ovat näkyvissä palvelussa. Jos tietylle ohjelmistolle on erilliset käyttöoikeusehdot, asiakkaan tulee hyväksyä ehdot tilauksen tekemisen yhteydessä ja joka tapauksessa ennen kyseisen ohjelmiston asentamista. Lisäksi, jos on olemassa erillisiä käyttöoikeusehtoja, joita sovelletaan tiettyyn ohjelmistoon, kyseiset ehdot ovat ensisijaisia tässä sopimuksessa määriteltyihin ehtoihin nähden.

2.3.   Palvelun, ohjelmiston ja kaikkien niihin liittyvien asiakirjojen omistusoikeus pysyy yrityksellä kaikissa tapauksissa. Yrityksen, valtuutetun jälleenmyyjän, kolmannen osapuolen tai asiakkaan suorittamat ohjelmistokehitykset eivät vaikuta omistusoikeuteen.

2.4.   Yrityksellä on oikeus tehdä ohjelmistoon parannuksia oman harkintansa mukaan ja ilmoittamatta asiakkaalle kyseisistä parannuksista etukäteen sillä ehdolla, että ohjelmisto täyttää edelleen tämän sopimuksen mukaiset vaatimukset.

Ohjelmiston lisätoiminnot:

2.5.   Yritys sitoutuu tarjoamaan asiakkaalle ohjelmistoihin liittyviä koulutuspalveluita sillä ehdolla, että asiakas maksaa palveluista yritykselle kulloinkin voimassa olevan hinnoittelun mukaisesti. Osapuolet sopivat koulutuspalveluiden toimittamisesta kirjallisesti erikseen.

Asiakkaan oikeus käyttää ohjelmistoa:

2.6.   Asiakkaalla on oikeus käyttää ohjelmistoa vain asiakkaan omaan suunnittelutoimintaan ja vain tämän sopimuksen mukaisesti. Oppilaitoksilla on oikeus käyttää ohjelmistoa omiin koulutustarkoituksiinsa.

2.7.   Asiakas sitoutuu käyttämään nimeä ”CADMATIC” kirjallisissa viittauksissaan ohjelmistoon vain yrityksen hyväksymällä ja ohjeistamalla tavalla.

2.8.   Asiakas on vastuussa siitä, että kaikki asiakkaan työntekijät ja Käyttäjät noudattavat tämän sopimuksen ehtoja.

2.9.   Asiakkaan on aina varmistettava, että yrityksellä on tiedoissaan voimassa oleva yhteyshenkilö viestintää varten yrityksen kanssa.

2.10. Asiakkaan oikeus käyttää ohjelmistoa on henkilökohtainen, ja sitä käytetään vain asiakkaan omaan toimintaan tai sen hyödyksi. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tai jälleenmyydä, vuokrata, luovuttaa, liisata tai lainata asiakkaan oikeutta käyttää ohjelmistoa kolmannelle osapuolelle tai käyttää ohjelmistoa yrityksen palveluita vastaavien palveluiden tarjoamiseen. Asiakkaan käyttöoikeutta ohjelmistoon ei voida siirtää asiakkaan toiselle konserniyhtiölle, ellei Asiakkaan laajemmasta käyttöoikeudesta ohjelmistoon ole toisin sovittu osapuolten välillä (ryhmäsopimus).

3.              TILAUS

3.1.   Yritys antaa asiakkaalle ohjelmiston käyttöoikeuden myymällä ohjelmiston sisältävän tilauksen.

3.2.   Kunkin tilauksen kesto määritellään erikseen kullekin tilaukselle palvelussa. Tilauskausi alkaa tilauspäivänä ja päättyy sen kuukauden viimeisenä päivänä, jona tilaus umpeutuu. Kun tilaus päättyy, päättyy myös ohjelmiston käyttöoikeus.

3.3.   Jos tilauskausi uusiutuu automaattisesti:

  • Yritys ilmoittaa asiakkaalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen tilauksen päättymistä sähköpostitse asiakkaan yhteyshenkilölle, että tilaus uusiutuu automaattisesti.
  • Asiakas voi peruuttaa tilauksen uusimisen palvelussa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen tilauksen päättymistä asiakkaan tilin kautta.
  • Tilaus uusitaan automaattisesti ja uudesta tilauskaudesta laskutetaan kulloinkin voimassa olevaan hintaan ja voimassa olevin ehdoin. Asiakkaalle ilmoitetaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen meneillään olevan tilauksen päättymistä sovellettavasta hinnasta ja ehdoista.

3.4.   Asiakas ei voi peruuttaa tilausta meneillään olevan tilauksen aikana. Jos Asiakas peruuttaa tilauksensa meneillään olevan tilauksen aikana, hän ei ole oikeutettu hyvitykseen jäljellä olevasta tilausjaksosta. Tilaus peruutetaan, ja asiakkaan oikeus käyttää ohjelmistoa päättyy tilauksen mukana.

3.5.   Asiakkaalla, jolla on kokeilutilaus, on oikeus vain kokeilla ohjelmistoa lyhyen ja ennalta määrätyn ajan (jäljempänä ”kokeilutilaus”). Kun ennalta määrätty aika on kulunut, kokeilutilaus päättyy automaattisesti ja välittömästi.

4.              OHJELMISTON TOIMITTAMINEN

4.1.   Yritys ja/tai valtuutettu jälleenmyyjä toimittaa ohjelmiston asiakkaalle lähettämällä asiakkaalle ohjelmiston latauslinkin ja siihen liittyvän aktivointiavaimen erillisillä sähköpostiviesteillä.

4.2.   Asiakkaan katsotaan saaneen käyttöönsä ja hyväksyneen ohjelmiston asiaankuuluvan tilauksen välittömästi, kun yritys on myöntänyt asiakkaalle pääsyn ohjelmistoon, ellei asiakas ilmoita yritykselle toisin kirjallisesti kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun yritys on myöntänyt asiakkaalle ohjelmiston käyttöoikeuden.

5.              HINNOITTELU JA LASKUTUS

5.1.   Kunkin tilauksen hinnoittelu on ilmoitettu palvelussa.

5.2.   Asiakasta laskutetaan tilauksen oston yhteydessä tai kunkin tilauksen uusimisen alussa.

5.3.   Yritys voi periä viivästyskorkoa erääntyneistä maksuista. Korko lasketaan eräpäivästä maksupäivään (molemmat päivät mukaan lukien) Suomen korkolain mukaisella prosenttiosuudella.

6.              OHJELMISTON YLLÄPITO

Yleistä tietoa ohjelmiston ylläpidosta:

6.1.   Yritys sitoutuu tämän sopimuksen mukaisesti ylläpitämään ohjelmistoa, johon asiakas on hankkinut käyttöoikeuden. Jos on olemassa erillisiä käyttöoikeusehtoja, joita sovelletaan tiettyyn ohjelmistoon, kyseiset ehdot ovat ensisijaisia tässä sopimuksessa määriteltyihin ehtoihin nähden.

Ohjelmiston päivittäminen:

6.2.   Yritys tuo asiakkaan saataville uuden ohjelmistoversion aina, kun se on tarpeen yhtiön oman harkinnan mukaan. Ohjelmistoon liittyvien asiakirjojen ja käyttöohjeiden päivitys tapahtuu samanaikaisesti ohjelmiston päivityksen kanssa.

6.3.   Yritys sovittaa ohjelmistoa jatkuvasti laitteistovalmistajien kehittämiin uusiin järjestelmäympäristöihin kohtuullisessa määrin.

6.4.   Yhtiö takaa, että ohjelmistotuki on saatavilla niin kauan kuin tietty ohjelmisto on asiakkaiden saatavilla.

Sekalaista:

6.5.   Yritys sitoutuu päivittämään ohjelmistoa jatkuvasti asiakaspalautteen perusteella.

6.6.   Yritys sitoutuu tarjoamaan asiakkaalle lisäavustusta palveluun, ohjelmistoon, tilaukseen tai muihin vastaaviin liittyen sillä ehdolla, että asiakas maksaa palveluista yritykselle kulloinkin voimassa olevan hinnoittelun mukaisesti. Osapuolet sopivat apupalveluiden toimittamisesta kirjallisesti erikseen.

7.              ASIAKKAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

7.1.   Asiakkaalla on velvollisuus toimittaa yritykselle tiedot, joita tarvitaan tilaukseen liittyvän ohjelmiston käyttöoikeuden myöntämiseksi.

7.2.   Asiakas sitoutuu olemaan tekemättä seuraavia, eikä salli kolmansien osapuolten: (i) jakaa, myydä, liisata, lainata tai vuokrata palvelua, tilausta tai ohjelmistoa; (ii) kääntää, purkaa, hajottaa tai muuten yrittää johtaa palvelun tai ohjelmiston lähdekoodia; (iii) kopioida (paitsi varmuuskopiointia varten), muokata, mukauttaa, muuttaa, parantaa tai luoda johdannaisteoksia palvelusta, ohjelmistosta tai sen osista; (iv) käyttää yrityksen nimeä, logoa tai tavaramerkkejä muussa yhteydessä kuin palvelun ja/tai ohjelmiston käytössä ilman meiltä saatua kirjallista lupaa; (v) käyttää palvelua tai ohjelmistoa sovellettavien lakien, asetusten tai määräysten rikkomiseen tai laittomaan, haitalliseen, vastuuttomaan tai sopimattomaan tarkoitukseen tai tavalla, joka rikkoo tätä sopimusta; ja/tai (vi) osallistua toimintaan, joka häiritsee palvelua tai sekaantuu siihen.

7.3.   Asiakas on yksin vastuussa toimista tai laiminlyönneistä, joita käyttäjä tai asiakkaan henkilöstön edustaja tekee palvelua ja ohjelmistoa käyttäessään. Asiakas takaa, että kun sen käyttäjät käyttävät palvelua, he noudattavat asiakkaan sopimuksen mukaisia velvoitteita.

7.4.   Palvelun ja ohjelmiston käytön yhteydessä asiakas on yksin vastuussa elektronisista laitteista, viestintälaitteista ja muista vastaavista laitteista sekä laitteiston kunnosta, internetyhteydestä, virustentorjunnasta, varmuuskopioinnista ja muista vastaavista seikoista.

7.5.   Asiakas sitoutuu käyttämään palvelua ja ohjelmistoa vain sopimuksen ja sovellettavien lakien, asetusten ja yleisesti hyväksyttyjen käytäntöjen ja ohjeiden sallimiin tarkoituksiin asiaankuuluvalla lainkäyttöalueella.

7.6.   Asiakas sitoutuu olemaan ryhtymättä toimiin, jotka häiritsevät tai palvelua tai yrityksen palvelimia tai verkkoja tai estävät niiden toimintaa.

7.7.   Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Kun asiakas käy kolmannen osapuolen sivustoilla, tekee hän sen omalla vastuullaan.

7.8.   Jos asiakas ei noudata tätä sopimusta, voi yritys irtisanoa sopimuksen välittömästi ja lainvoimaisesti, peruuttaa asiakkaan tilauksen ja toteuttaa muita vastaavia toimenpiteitä.

7.9.   Asiakas saa käyttää yrityksen toimittamia tai asiakkaan tämän sopimuksen mukaisesti hankkimia tietoja vain tässä sopimuksessa kuvattuun tarkoitukseen, eikä niitä saa paljastaa kolmansille osapuolille tai käyttää merkittävästi ohjelmiston kanssa samankaltaisten ohjelmistojen luontiin.

8.              YRITYKSEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

8.1.   Yritys ei ole vastuussa palvelun saatavuudesta, lunastamisesta, markkinoinnista eikä siihen liittyvistä velvoitteista tai vastuista, virheistä, luotettavuudesta, vahingoista tai muista palveluun liittyvistä asioista. Yritys ei myöskään ole vastuussa palvelun käytöstä, estämisestä tai sisällöstä, eikä asiakkaan toiminnasta palvelussa.

8.2.   YRITYS EI MISSÄÄN OLOSUHTEISSA OLE VASTUUSSA PALVELUUN, OHJELMISTOON TAI OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ JOHDETTUJEN TÖIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYVISTÄ ONNETTOMUUKSISTA, VAHINGOISTA, MENETYKSISTÄ TAI RIKOKSISTA. YRITYS EI MISSÄÄN OLOSUHTEISSA OLE VASTUUSSA VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA LIITTYVÄT JOLLAIN TAVALLA PALVELUUN TAI OHJELMISTOON TAI NIIDEN KAUTTA SAATAVILLA OLEVIIN TIETOIHIN TAI ILMOITUKSIIN. YRITYS EI MYÖSKÄÄN OLE VASTUUSSA VAHINGOISTA TAI MUISTA HAITOISTA, JOITA VOI AIHEUTUA ASIAKKAALLE TAI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE VIRHEELLISISTÄ TAI PUUTTEELLISISTA TIEDOISTA.

8.3.   Yritys ei ole vastuussa palvelun tai ohjelmiston käytöstä aiheutuvista menetyksistä. Asiakas hyväksyy olevansa yksin vastuussa tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa laiminlyönnistä ja niiden seurauksista.

8.4.   Yritys ei ilmaise eikä anna takuita tai esityksiä palvelun tai ohjelmiston ominaisuuksien toiminnasta, eikä yritys takaa, että palvelu tai ohjelmisto toimii ilman keskeytyksiä tai virheettömästi. Yritys ei ole vastuussa asiakkaalle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat palvelun ohjelmiston tai ohjelmiston käytöstä, toimintahäiriöistä, teknisistä vioista tai haittaohjelmista tai kolmansien osapuolten linkkien käytöstä.

8.5.   Yrityksellä on oikeus poistaa käytöstä palvelu tai ohjelmisto tai niiden osa kunnossapidon, asennuksen, muutoksen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän ylikuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

8.6.   Yritys voi lakkauttaa (pysyvästi tai tilapäisesti) tai lopettaa palvelun (tai sen osan) tai ohjelmiston (tai jonkin sen osan) tarjoamisen joko yhdelle asiakkaalle tai asiakkaille yleensä yritysten oman harkinnan mukaan ja ilman ennakkoilmoitusta.  Lakkautuksen syy voi olla (mukaan lukien muun muassa) ohjelmiston (tai jonkin sen osan) kehityksen keskeyttäminen, koska se ei ole yritykselle taloudellisesti kannattavaa.

8.7.   Palvelun kautta asiakas voi myös tarkastella ja käyttää kolmansien osapuolten lähteitä, esimerkiksi kolmansien osapuolten verkkosivustoja ja palveluita, ja kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa niiden kanssa. Yritys ei ota vastuuta tällaisten lähteiden sisällöstä, toiminnasta tai käytännöistä. Asiakkaan vuorovaikutus tällaisten lähteiden kanssa ja asiakkaan tällaisten lähteiden tarjoaman sisällön käyttö ja siihen luottaminen on vain asiakkaan oman harkinnan varaista.

8.8.   Yritys ei ole vastuussa palvelun sisällöstä tai sen virheettömyydestä, yrityksen tuottamaa sisältöä lukuun ottamatta. Näin ollen yritys ei ole vastuussa esimerkiksi asiakkaan tai käyttäjien palvelun kautta jakamista tiedoista.

8.9.   Yrityksellä on oikeus poistaa materiaalia, (i) jonka yritys on kieltänyt tai josta se on ilmoittanut palvelussa tai (ii) joka on yrityksen mukaan lainvastaista, hyvien toimintatapojen tai tämän sopimuksen vastaista, sopimatonta tai virheellistä, tai (iii) haitallista yritykselle, asiakkaille tai kolmansille osapuolille. Yrityksellä on lisäksi oikeus poistaa palvelusta aineistoa, jos se sisältää oikeudellisesti kyseenalaista tai loukkaavaa tietoa tai yritykselle sopimatonta sisältöä.

8.10. Yrityksellä on oikeus käyttää asiakkaan ja yrityksen välistä yhteistyötä omassa markkinoinnissaan ja viitteenä hyvien käytäntöjen mukaisesti.

9.              TIETOSUOJA

9.1.   Yrityksen tietojenkäsittelytoiminta on kuvattu yrityksen tietosuojakäytännössä, joka löytyy täältä: store.cadmatic.com/fi/tietosuojakaytanto/.

10.          KORVAUKSET

10.1. Asiakas sitoutuu puolustamaan, turvaamaan ja suojaamaan yritystä ja sen tytäryhtiöitä sekä niiden virkamiehiä, johtajia, työntekijöitä ja edustajia vaateilta, vahingoilta, velvoitteilta, menetyksiltä, veloilta, kustannuksilta ja kuluilta (mukaan lukien muun muassa asianajopalkkiot), jotka johtuvat: (i) asiakkaan palvelun ja/tai ohjelmiston käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä; (ii) asiakkaan tämän sopimuksen rikkomisesta; ja (iii) asiakkaan kolmannen osapuolen oikeuksien loukkaamisesta, mukaan lukien muun muassa immateriaalioikeudet tai tietosuojaoikeudet.

11.          IMMATERIAALI- JA TEKIJÄNOIKEUDET

11.1. Yritys omistaa ja säilyttää palvelun ja ohjelmiston sekä sisällön, tavaramerkkien, kauppanimien, palvelumerkkien ja muiden niihin liittyvien immateriaalioikeuksien kaikki omistusoikeudet. Palvelu ja ohjelmisto sisältävät tekijänoikeudella suojattua aineistoa, tavaramerkkejä ja muita yrityksen ja sen lisenssinantajien omistamia tietoja. Asiakas sitoutuu olemaan kaikissa mahdollisissa tilanteissa kopioimatta, muokkaamatta, välittämättä, luomatta johdannaisteoksia, käyttämättä tai jäljentämättä tekijänoikeudella suojattua aineistoa, tavaramerkkejä, kauppanimiä, palvelumerkkejä tai muuta palvelun ja ohjelmiston kautta saatavilla olevaa immateriaaliomaisuutta tai tekijänoikeuksien alaisia tietoja. Asiakas sitoutuu olemaan poistamatta, peittämättä tai muilla tavoin muuttamatta sisällön omistusoikeutta koskevia ilmoituksia, kuten tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet.

11.2. Jos asiakas toimittaa yritykselle sähköpostilla, puhelimitse tai muulla tavoin viestintää tai aineistoa, jossa suositellaan tai ehdotetaan muutoksia palveluun ja ohjelmistoon, kuten muun muassa niihin liittyviä ominaisuuksia tai toimintoja tai kommentteja, kysymyksiä, ehdotuksia, voi yritys vapaasti käyttää kyseistä palautetta riippumatta osapuolten välisistä muista palautetta koskevista velvoitteista tai rajoituksista. Yritys voi vapaasti käyttää palautteen sisältämiä ideoita, tietotaitoa, käsitteitä, tekniikoita tai muita immateriaalioikeuksia mihin tahansa tarkoitukseen ilman palkkiota tai korvausta millekään osapuolelle, mutta yritys ei ole velvollinen käyttämään tällaista palautetta.

12.          VASTUUN RAJOITTAMINEN

12.1. LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMISSA RAJOISSA YRITYS, SEN TYTÄRYHTIÖT, LIIKEKUMPPANIT, LISENSSINANTAJAT TAI PALVELUNTARJOAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA ASIAKKAALLE TAI ULKOPUOLISILLE HENKILÖILLE EPÄSUORISTA, RIIPPUVUUS-, SEURANNAIS-, KATTEELLISISTA, ESIMERKILLISISTÄ, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISEEN LIITTYVISTÄ TAI RANGAISTUSLUONTEISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA VOITON MENETYS, LIIKEARVON ALENNUS, TIETOJEN TAI OHJELMIEN KATOAMINEN, RIKKOUTUMISESTA AIHEUTUVAT VAHINGOT, PALVELUN KESKEYTYKSET JA KORVAAVIEN PALVELUJEN HANKINTA, VAIKKA YRITYKSELLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

12.2. Huolimatta tässä olevista päinvastaisista ehdoista, yrityksen kokonaisvastuu asiakkaalle mistä syystä tahansa ja toimenpiteen muodosta riippumatta rajoittuu aina summaan, jonka asiakas on mahdollisesti maksanut yritykselle palvelusta ja ohjelmistosta kanteen nostamista edeltävien kolmen (3) kuukauden aikana.

12.3. Joillakin lainkäyttöalueilla ei sallita tiettyjen vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten jotkin tai kaikki tässä osiossa mainitut poissulkemiset ja rajoitukset eivät välttämättä koske asiakasta.

12.4. Ellei yritys nimenomaisesti ole ilmoittanut toisin, palvelu ja/tai ohjelmisto, palveluun ja/tai ohjelmistoon liittyvä materiaali ja kaikki palvelun ja/tai ohjelmiston yhteydessä tai sen kautta saataville asetettu sisältö, palvelut tai ominaisuudet tarjotaan ”sellaisenaan” ja ”saatavuuden mukaan” ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita. Lain sallimissa rajoissa yritys ja sen tytäryhtiöt irtisanoutuvat lakisääteisistä, nimenomaisista ja implisiittisistä takuista, mukaan lukien muun muassa oletetut takuut myyntikelpoisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, omistusoikeuksien loukkaamattomuudesta, oikeellisuudesta, tarkkuudesta ja luotettavuudesta.

12.5. Ellei yritys ole nimenomaisesti toisin ilmoittanut, yritys ja sen tytäryhtiöt eivät takaa, että palvelu ja/tai ohjelmisto ja palvelun ja/tai ohjelmiston yhteydessä tai sen kautta saataville asetettu sisältö tai ominaisuudet ovat keskeytymättömiä tai virheettömiä, että viat korjataan tai että palvelu ja/tai ohjelmisto ja asiakkaaseen tai käyttäjiin liittyvä sisältö, tiedot, palvelut tai ominaisuudet, jotka on tarjottu saataville palvelun ja/tai ohjelmiston tai palvelimien kautta, eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia komponentteja.

12.6. Ellei yritys ole nimenomaisesti toisin ilmoittanut, yritys ja sen tytäryhtiöt eivät takaa tai anna esityksiä palvelun ja/tai ohjelmiston, yrityksen alustan, muiden yrityksen palveluiden, yrityksen materiaalin tai linkitettyjen sivustojen käytöstä tai käytön tuloksista niiden oikeellisuuden, tarkkuuden, luotettavuuden tai muiden näkökohtien suhteen.

13.          SOVELLETTAVA LAKI JA KIISTAT

13.1. Tähän sopimukseen sekä asiakkaan ja yrityksen väliseen oikeussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia ja sitä tulkitaan sen mukaisesti ottamatta huomioon lainvalintasääntöjä koskevia periaatteita ja sääntöjä.

13.2. Kaikki sopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät kiistat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesten lukumäärä on yksi (1). Välimiesmenettelyn toimipaikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on englanti. Todisteita voidaan kuitenkin esittää ja todistajia kuulla suomeksi ja ruotsiksi siinä määrin kuin välimiesoikeus katsoo sen sopivaksi.

14.          KESTOAIKA JA IRTISANOMINEN

14.1. Tämä sopimus astuu voimaan kun asiakas hyväksyy sopimuksen palvelun kautta. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.

14.2. Asiakas voi irtisanoa sopimuksen välittömästi palvelun kautta. Sopimuksen irtisanominen ei kuitenkaan vapauta asiakasta velvoitteista, joihin asiakas on sitoutunut sopimuksen mukaisesti ennen irtisanomista.

14.3. Yritys voi irtisanoa sopimuksen välittömästi (osittain tai kokonaan), jos:

14.4. Kun yrityksellä on oikeus irtisanoa tämä Sopimus, on sillä myös oikeus irtisanoa kaikki muut asiakkaan kanssa tehdyt sopimukset, jotka koskevat asiakkaan yritykseltä samanaikaisesti ostamia tuotteita ja palveluita. Irtisanomisen seurauksena asiakkaan oikeus käyttää ohjelmistoa lakkaa välittömästi.

14.5. Kun yritys irtisanoo sopimuksen, sen on ilmoitettava asiakkaalle irtisanomisesta kirjallisesti.

14.6. Kun sopimus irtisanotaan:

14.7. Jos asiakas ei noudata tämän sopimuksen määräyksiä, on yrityksellä oikeus oman harkintansa mukaan irtisanoa osapuolten välinen sopimus välittömästi sähköpostilla tai palvelun kautta ja siten estää kyseisen asiakkaan pääsy palveluun.

14.8. Sopimuksen päättyessä yritys peruuttaa asiakkaalle myönnetyn tilauksen.

15.          SEKALAISTA

15.1. Kukin osapuoli pitää luottamuksellisena toiselta osapuolelta saamansa ja luottamuksellisiksi merkityt tai luottamuksellisiksi katsottavat aineistot ja tiedot, eikä kumpikaan osapuoli saa käyttää kyseistä materiaalia tai tietoja muihin kuin tässä sopimuksessa määrättyihin tarkoituksiin. Salassapitovelvollisuutta ei kuitenkaan sovelleta aineistoon tai tietoon, (i) joka on yleisesti saatavilla tai muuten julkista, (ii) jonka osapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta, (iii) joka oli osapuolen hallussa ennen sen saamista toiselta osapuolelta ilman siihen liittyvää salassapitovelvoitetta, (iv) jonka osapuoli on kehittänyt itsenäisesti toiselta osapuolelta saatua materiaalia tai tietoa käyttämättä tai (v) joka osapuolen on ilmoitettava lain, asetuksen tai muun viranomaisten antaman määräyksen tai tuomioistuimen määräyksen nojalla.

15.2. Yritys ei ole vastuussa viivästyksistä tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet yrityksestä riippumattomista tapahtumista, joita yrityksen ei kohtuudella voida odottaa ottavan huomioon sopimuksen allekirjoitushetkellä ja joiden seurauksia yritys ei ole voinut kohtuudella ennakoida, välttää tai selvittää (ylivoimainen este). Ylivoimaisia esteitä ovat, ellei toisin osoiteta, tapahtumat, kuten sota tai kapina, epidemiat ja pandemiat, maanjäristykset, tulvat tai vastaavat luonnonkatastrofit, joukkoliikenteen, tietoliikenteen tai sähkönjakelun keskeytykset, tuonti- tai vientikiellot, lakot, työsulut, boikotit tai vastaavat työtaistelutoimet. Lakot, työsulut, boikotit tai vastaavat työtaistelutapahtumat, ellei toisin osoiteta, katsotaan ylivoimaisiksi esteiksi myös siinä tapauksessa, että asiakas on kyseisten toimien kohteena tai osapuolena. Yritykseen vaikuttaviksi ylivoimaisiksi esteiksi katsotaan myös yrityksen alihankkijoita koskevat ylivoimaiset esteet, jos sovittua kauppaa ei voida tehdä tai hankkia muualta ilman kohtuuttomia kustannuksia tai tuntuvia viivästyksiä. Yrityksen on viipymättä ilmoitettava asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä ja niiden päättymisestä.

15.3. Asiakkaalla ei ole lupaa luovuttaa, siirtää tai alilisensoida tätä sopimusta, ellei asiakas saa yritykseltä etukäteen kirjallista suostumusta. Yrityksellä on yksipuolinen oikeus luovuttaa, siirtää tai delegoida mitkä tahansa tai kaikki sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa.

15.4. Asiakas hyväksyy, että jos yritys ei käytä tai pane täytäntöön sopimuksen mukaisia laillisia oikeuksiaan (esim. oikeutta korvaukseen), se ei tarkoita, että yritys luopuu muodollisesti oikeuksistaan, vaan yrityksellä on edelleen oikeus käyttää oikeuksiaan.

15.5. Asiakas hyväksyy, että kaikki asiakkaan tästä sopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät kanteet on aloitettava yhden (1) vuoden kuluessa kanneperusteen syntymisestä, muutoin kanne on pysyvästi vanhentunut.

15.6. Jos jokin tämän sopimuksen ehto julistetaan tuomioistuimen päätöksellä pätemättömäksi tai mitättömäksi, vain kyseinen pätemätön tai mitätön määräys poistetaan sopimuksesta, ja sopimus on edelleen voimassa.

15.7. Kun asiakas ostaa tilauksen valtuutetulta jälleenmyyjältä, ymmärtää ja hyväksyy asiakas, että hänen on ehkä hyväksyttävä kyseisen valtuutetun jälleenmyyjän ehdot suorittaakseen oston.

15.8. Kun asiakas on kuluttaja, sitoutuu asiakas tilauksen ostamisen yhteydessä siihen, että yritys tarjoaa asiakkaalle välittömän pääsyn digitaaliseen sisältöön heti, kun asiakas on tehnyt ostoksen, odottamatta 14 päivän peruuttamisjaksoa. Näin ollen asiakas nimenomaisesti luopuu oikeudestaan peruuttaa tilauksen ostoa.

15.9. Kohdat 5 ja 7-13 pysyvät voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen.